Velkommen

SKT. Klemens BYPortal

Borgerne i Skt. Klemens bestemmer

Borgerne i Skt. Klemens bestemmer 2021.

Så skal vores lokalområde igen være med til at bestemme, hvad de 200.000 kr. vi er blevet tildelt af Odense Kommune skal bruges til.

I vedhæftede folder kan man læse mere om processen, og man kan downloade et elektronisk ansøgningsskema, som efter udfyldelse kan sendes til:

nnh@odense.dk eller afleveres til Niels Haastrup, Kløverbakken 5, senest søndag d. 24. oktober kl. 17.00.

Det er med at finde de gode ideer frem, få dem nedskrevet, og hvis Odense Kommune (efter screening) anser dem for mulige at gennemføre i forhold til Odense Kommunes love og regler, kan ideen gå til afstemning.

Der er også valg til den lokale koordineringsgruppe d. 20. november. Kunne det have interesse at deltage i arbejdet, så send en 3-4 linjer om hvorfor samt et billede til afstemningssedlen.

Vigtige datoer:

  • Torsdag d. 7. oktober kl. 15.30-17.00- Informationsmøde foran Netto og Rema1000
  • Søndag d. 24. oktober kl. 17.00 – ansøgningsfrist. Ansøgning sendes til nnh@odense.dk, eller afleveres i postkassen på Kløverbakken 5 i Skt. Klemens
  • Lørdag d. 20. november afstemning om de indkomne forslag:
    • Afstemning ved Rema1000 kl. 10.00-12.00
    • Afstemning ved Netto kl. 15.00-17.00
    • Afstemning om valg til Koordineringsgruppen på de 2 nævnte afstemningstidspunkter

Husk alle over 10 år kan stemme, blot man bor i Stenløse/Svenstrup/Skt. Klemens. Vi håber på en stor valgdeltagelse, da det vil gavne fællesskabet at have medindflydelse på processer og ideer.

På Koordineringsgruppens vegne –Niels Haastrup.

Ansøgninger & Dokumenter